Ein annleis slått på Nevland gard

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Motorslåmaskin på Nevland gard.
Stein Lauvrud reiser rundt og demonstrerer maskinane som gjesta Gjesdal tysdag.

Sjå kva Margunn og Per Nedrebø fekk besøk av i slåtten.

Tysdag 26. september hadde Margunn og Per Nedrebø bestilt slåing og pressing av rundt 120 mål hjå Gjesdal Maskinstasjon. Men maskinane som kom til gards denne dagen var av ein litt annan sort enn det ein vanlegvis ser i Rogaland.

Motorslåmaskin

Gjesdal Maskinstasjon hadde nemleg besøk av Stein Lauvrud som skulle demonstrera ein annleis slåmaskin.

Slåmaskinen er ein motorslåmaskin og kan fjernstyrast.

- Han er bare 400 kilo og har annleis marktrykk enn ein traktor. Derfor sette han ikkje merke i det heile, sjølv om det var så blautt at me var blaute i beina. Me såg stor forskjell på der denne hadde gått og der me hadde kjørt traktor, fortel Margunn.

20 mål i timen

Maskinen kan slå rundt 20 mål i timen. Lauvrud hadde med seg to maskinar, ein med ei breidde på rundt fire meter og ein på to meter.

Mange skodelystne hadde teke turen for å sjå maskinane i drift og Margun og Per fekk i same slengen tatt resten av 2.-slåtten.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere