- Eg er positivt overraska

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag.
Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, er positivt overraska av næringskomiteen si innstilling til jordbruksmeldinga.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, meiner næringskomiteen si innstilling til jordbruksmelding er mykje betre enn utgangspunktet.

- Denne meldinga er mykje betre enn utgangspunktet, seier ho og viser til at alle marknadsordningane skal bestå. Det same skal avløysarordningane og tidlegpensjonen.

- Eg frykta at mykje skulle forsvinna i ein hestehandel på slutten, men det gjorde det ikkje, seier Epletveit.

Ho trekkjer særleg fram satsinga på utmark, utan at det går på bekostning av innmarksbeite som ikkje kan haustast maskinelt.

- Dette er veldig bra for kulturbeita våre og bra for rogalandsbonden, seier Epletveit.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere