Driftsleiing i landbruket

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Moderne landbruk krev store investeringar og ikkje minst kunnskap om økonomisk styring og kontroll. Dette studiet vil gje ei djuptgåande innføring i temaet driftsleiing. Etter fullført studium skal studenten vera kvalifisert for landbruksorientert driftsleiing, men den generelle kompetansen studiet gir vil og kunne nyttast innan økonomi- og personalfunksjonar i allmenne føretak i offentlege og private verksemder.

Studiet i Driftsleiing er ei vidareføring av studiet Økonomi og leiing, og det er såleis tilrådd at studenten har gjennomført dette (eller anna grunnutdanning i økonomi) på førehand.

Studiet utgjer ei halvårseining og 30 studiepoeng.

Driftsleiing startar i september 2012. Studiet kan inngå i HLB sin bachelorgrad. Les mer på: www.hlb.no

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere