Distriktsmøtene våren 2013

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det var godt oppmøte og godt engasjement på distriktsmøtene i januar. På programmet stod valget 2013 og jordbruksforhandlingene 2013, samt aktuelle saker fra lokallagene.

Det var 25 opmøtte på distriktsmøte på Helleland 22. januar, 23 oppmøtte på distriktsmøte i Aksdal 23. januar og 32 oppmøtte på distriktsmøte i Sandnes 30. januar. Det ble gitt en rask gjennomgang av vervekampanjen og tanker rundt jordbruksavtalen- brudd eller avtale og hva bondelaget skal prioritere i sine innspill. Videre ble det gitt en orientering om de politiske partiene og konsekvensene for landbruket ved et eventuelt regjeringsskifte ved valget. Det var gjennomgående signaler fra alle lokallagene at det er målprisen på det som produseres som må økes og inntekten til bonden som må stå i fokus, ikke tilskuddsordninger.

 

 

 

 

Distriktsmøte på Helleland

 

 

 

 

 

 

Distriktsmøte i Aksdal

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsmøte i Sandnes

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere