Distriktsmøtene høsten 2014

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det ble avholdt distriktsmøte i Aksdal den 29. oktober med 22 oppmøtte. 30. oktober ble det avholdt distriktsmøte på Bore Samfunnshus. Her var det i alt 33 oppmøtte og på Helleland den 3. november møtte også 33 bondelagsmedlemmer opp.

Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag gav en politisk orientering. Det var også et innslag fra et lokallag fra hvert distrikt på møtene der lokallaget orienterte om aktiviteten i sitt lag. Videre gav Are H Braaten fra kontoret en innføring i internettsiden "Mitt lokallag" for at lokallagene selv lettere skal kunne blandt annet sende ut SMS, mail og registrere kontaktinformasjon til styret. Marianne Osmundsen Bø gav en presentasjon av infoutvalget i Rogaland Bondelag og delte ut inspirasjonshefte for aktivitet i barnehage og skole. Det ble tatt en runde på lokallagenes egne erfaringer i forhold til denne typen arrangement. Olav Sande avsluttet med en orientering om organisasjonsarbeid og diverse saker kontoret jobber med. Det ble satt av god tid til diskusjon og mulighet for lokallagene å komme med innspill om tema som opptar dem. Alle innspill som ble spilt inn ble notert for videre oppfølgning av administrasjonen. Blandt de sakene som ble tatt opp var forsikring og bondelagets avtale med Gjensidige iforhold til medlemsfordeler. Det ble gitt en orientering om en prosjektgruppe som Bondelaget sitter i som jobber med feil på brannvarslingsannlegg, dette ble tatt opp til videre diskusjon. Samvirke og bondelagets arbeid mot store bruk og bondelagets arbeid for grisebønder ble også tatt opp til diskusjon.

Distriktsmøte Aksdal

Distriktsmøte Bore Samfunnshus

Distriktsmøte Helleland

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere