Distriktsmøte på Helleland

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 1. november var det distriktsmøte på Grendahuset på Helleland. 34 stk fra lokallaga fant veien dit. Fra programmet kan en nevne følgende tema: Forsikring ved Svein Atle Steinbru, vervekampanjen ved Geir Oluf Hareland, kurs og tilbud fra Landbrukets HMS- tjeneste og organisasjonessaker ved Olav Sande fra Rogaland Bondelag.

Det var også satt opp en gruppeoppgave der det det ble diskutert hvilke forventninger lokallaga har til fylkesstyret og kontoret. Dette eksempelvis med tanke på politisk arbeid, arrangement i lokallaga, medlemsverving, kurs og lignende. Det kom mange gode innspill. Alle innspill ble notert og vil bli tatt videre i styret.

 

 

Summing i grupper

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere