Distriktsmøte – ein møteplass for lokallag

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Nærare 40 lokale tillitsvalde deltok på distriktsmøtet i regi av Rogaland bondelag onsdag kveld.
Nærare 40 lokale tillitsvalde deltok på distriktsmøtet i regi av Rogaland bondelag onsdag kveld.

Tre dagar, tre møte, tre plassar. Mange finn vegen til distriktsmøte denne veka.

To gonger i året inviterer Rogaland bondelag til distriktsmøte. Distriktsmøta skal vera ein møteplass for dei ulike lokallaga.

På hausten blir det arrangert tre møte ulike plassar i fylket. Då er temaet organisasjonsarbeid. I januar blir det arrangert to, då med landbrukspolitikk som tema.

Dyrevelferd og landbrukpolitikk

Onsdag kveld var 18 lokallag inviterte til møte i Hillevåg. Tema ein var innom var dyrevelferd, utfordringa ved arkeologiske funn og landbrukspolitikken etter valet.

 Alle lokallaga fekk også koma til ordet og fortelja om sine aktivitetar. Rogaland har mange aktive lag med høgt aktivitetsnivå.

Vil ha fram smilet etter ein tøff sommar

På møtet var det også tid til diskusjonar i mindre grupper. Her vart det drøfta både korleis ein kan få opp organisasjonsgraden i Rogaland, som i dag er på 55 prosent og korleis ein kan nå fram med innspel til politikarane.

Eit gjengåande tema i år har vore vêret. Mange rogalandsbønder har hatt ein svært vanskeleg sommar. På distriktsmøtet onsdag vart det også diskutert korleis ein kan få fram smilet igjen og kva ein som engasjert i lokallaget bør gjera i møtet med bønder som har det vanskeleg.

Tysdag vart det halde distriktsmøte i Aksdal, medan Hillevåg står for tur torsdag kveld.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere