Distriktsmøte 21.01.14

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

 

Kvelden tirsdag 21.01.14 ble distriktsmøte for Nord-Rogaland avholdt i Aksdal. De 27 oppmøtte kom i hovedsak fra nordfylkets lokallag, i tillegg til fylkesleder Ole Andreas Byrkjedal og fire medlemmer av styret i Rogaland Bondelag. Fra østlandet kom Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag og medlem av forhandlingsutvalget.

Brita Skallerud holdt et foredrag om Norges Bondelags syn på de politiske utfordringene jordbruksnæringen og organisasjonen står ovenfor, og om nødvendigheten for at vi i næringa står samlet i den tiden som kommer.

 

Etter selve foredraget ble det stilt spørsmål til Brita, som utviklet seg til en debatt om flere tema, som fordeling av midler og hva som kan defineres som en heltidsbonde. De oppmøtte ble oppfordret til å bruke lokalmedia til å snakke opp landbruket, og komme med innspill til landbruksforhandlingene. Møtet ble avsluttet 22:00. 

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere