Distriktsmøte 21.01.14

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

 

Kvelden tirsdag 21.01.14 ble distriktsmøte for Nord-Rogaland avholdt i Aksdal. De 27 oppmøtte kom i hovedsak fra nordfylkets lokallag, i tillegg til fylkesleder Ole Andreas Byrkjedal og fire medlemmer av styret i Rogaland Bondelag. Fra østlandet kom Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag og medlem av forhandlingsutvalget.

Brita Skallerud holdt et foredrag om Norges Bondelags syn på de politiske utfordringene jordbruksnæringen og organisasjonen står ovenfor, og om nødvendigheten for at vi i næringa står samlet i den tiden som kommer.

 

Etter selve foredraget ble det stilt spørsmål til Brita, som utviklet seg til en debatt om flere tema, som fordeling av midler og hva som kan defineres som en heltidsbonde. De oppmøtte ble oppfordret til å bruke lokalmedia til å snakke opp landbruket, og komme med innspill til landbruksforhandlingene. Møtet ble avsluttet 22:00. 

 

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere