Distriktsmøta vinteren 2018

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

distriktsmøte ålgård

Dei tillitsvalte i lokallaga i nord-fylket og sør-fylket vart samla i distriktsmøte på Aksdal og Ålgård denne veka.

Frøydis Haugen

Frøydis Haugen, nestleiar i Noregs Bondelag heldt innlegg, der tema for distriktsmøta var jordbruksforhandlingane i 2018, og utfordringane næringa står overfor i det kommande året. Korleis løyser me overproduksjon av lam, manglande marknadsbalanse i svin og ein ammekuproduksjon som veks samtidig som mjølkeproduksjonen må ned som følgje av utfasing av eksportstøtta til Jarlsberg? Diskusjonen var frisk, der alle synspunkta kom til ordet- om for eksempel endra prisløype på lam, endring av arealtilskot, tak på tilskot på dyr og/eller areal, med meikre. Alle var einige om at målet må vere marknadsbalanse i alle produksjonane som me har i Noreg, og at me skal levere norske produkt til forbrukaren. Klarar me ikkje det, blir forsøk på løysingar og import tredd ned over oss.

4H-Gard

Kristin Haanshuus frå 4H heldt innlegg om prosjektet «4H-gard». I dag er det 50 4H-gardar i Noreg, men berre ein av desse er i Rogaland. Ho håpar å få på plass minst to nye 4H-gardar i Rogaland i løpet av 2018. Er du interessert? Ein 4H-gard er ein gard som opnar for besøk og formidling. Likar du å ha aktivitet på garden og ønskjer å gi andre kunnskap og fine opplevingar om landbruk, mat og dyr? Sjekk ut www.4H.no for meir info.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere