Distriktmøtene januar 2015

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Det ble holdt distriktmøter for Nord-Fylket 27. januar og for Ryfylke, Jæren og Dalane samlet den 28. januar.

Tirsdag 27.januar ble distriktsmøte for Nord-Rogaland avholdt i Aksdal. De 35 oppmøtte kom i hovedsak fra lokallaga, i tillegg til fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal og Arnstein Røyneberg, 1. vara i Norges Bondelag.

Arnstein Røyneberg holdt innlegg om jordbruksforhandlingene til våren, og de utfordringene jordbruksnæringene står over. Han inviterte til innspill om hva Norges Bondelag skal fokusere på i forhandlingene.

Onsdag 28. januar ble distriktsmøtet for fra Ryfylke, Jæren og Dalane avholdt i Gjesdal. Det var 75 oppmøtte fra lokallaga, i tillegg til fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal og fire medlemmer  fra fylkesstyret.

Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelags næringspolitisk avdeling holdt innlegg om jordbruksforhandlingene. Det ble åpnet for innspill og spørsmål etter innlegget. 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere