Dialogmøte om Jærens utvikling på Kleppe

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 21. august møtte nærmere 200 interesserte fra flere organisasjoner, partier og næringsinteresser til dialogmøte om jordvern på Klepp Rådhus.

Arrangementet var i regi av Jærsmiå, et dialogforum som forsøker å finne felles innspill til fremtidsrettede og sosiale strategier for å håndtere kombinasjonen av en rask befolkningsvekst med påfølgende behov for areal til boliger og næring, sammen med behovet for friluftsareal og vern av viktig matjord. Aktørene i Jærsmiå kommer fra hele spekteret av aktører og sektorer som er påvirket av denne konflikten, og gjennom dialogarbeidet i i Smiå har de sammen etablert en felles prinsipperklæring.

 

Mer om Jærsmiå, og hvordan bidra til dialogen, finner du her

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere