Det Vandrende Vervekurs til Hjelmeland

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Den 8. november arrangerte verveutvalget i Rogaland Bondelag Vandrende Vervekurs i kommunehuset i Hjelmeland. Kurset er et tilbud til lalle lokallaga i Rogaland.

I det Vandrende Vervekurset reiser verveutvalget ut til lokallaga for å kurse de tillitsvalgte i medlemsverving, og utvalget stiller gjerne opp etter forespørsel.

Medlemmene er grunnsteinen i Norges Bondelag, og alle tillitsvalgte, fra lokallag til tops i Norges Bondelag har et ansvar for å verve nye medlemmer. Det som er utfordringen for mange, er å komme så langt som å tørre å spørre.

Vi utfordrer alle aktive medlemmer og tillitsvalgte i Bondelaget til å tørre å spørre en du er usikker på om er medlem: ”er du medlem i Bondelaget? Kunne du tenkt deg å være det?” Ofte er det å verve medlemmer ikke vanskeligere enn det.

Hovedtipsene fra vervekurset er:

  • Vær positiv
  • Vær deg selv
  • Vær engasjert

God verving!

NB: Nå er det en pågående vervekonkurranse i Norges Bondelag og Rogaland Bondelag. Flotte premier til de beste lokallaga, i tillegg til de faste vervepremiene.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere