Debattmøte om dyrevelferd

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Om lag 80 personer møtte på debattmøtet. I panelet var Per Inge Egeland, leder av Norsvin Rogaland, Kristian Ellingsen-Dalskau, forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet og Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen og Tone Steinsland, styremedlem i Norsk Fjørfelag. Tom Hetland ledet møte.

Når det gjalt saken om burhøns vs frittgående viste Tone Steinsland fra Fjørfelaget til manglende forskning på hvorvidt det ene er bedre enn det andre. Steinsland mener dyrevernsalliansen har tatt en snarvei ved å gjøre avtaler med matvarekjedene om egg fra frittgådende høns når burhøns er en lovlig driftsform i Norge i dag. Hun viste også til frustrerte bønder som ikke vet om de klarer seg økonomisk etter dette.

Dyrevernsalliansen ved Live Kleveland poengterte at de ikke jobber mot hold av produksjonsdyr, men for god dyrevelferd. Hun etterlyste også at næringa selv er proaktiv og går først ut for tiltak som forbedrer dyrevelferd istedet for å si nei til forbedringer. Dyrevernsalliansen gjør også økonomiske vurderinger av tiltak og ønsker å komme i dialog med næringen om dette. Når det gjelder burhøns vs frittgående, erkjenner Dyrevernsalliansen at det er smitteproblematikk som må håndteres, men viser til gode resultater og lav dødelighet, samt at muligheter for å utøve naturlig atferd er større. Kleveland mener næringa burde se dette komme da det ble sendt ut brev om at Dyrevernsalliansen ville jobbe for dette. Dyrevelferd er også en trend hos forbruker og derfor noe som kjedene ønsket å hive seg på.

Kristian Ellingsen- Dalskau fra Veterinærinstituttet støtter at frittgående høns har større potensiale for å ha mulighet for å utøve naturlig atferd og viser til at dette er noe som har fått større fokus innen veterinærmedisinen de siste årene, kombinert med helse.

Kommentarer fra salen:

Odd Ivar Berget fra Mattilsynet mente det fortsatt var mye betong og avføring hos gris, ikke strø og rotemateriale. Berget oppfordrer bønder til å ta kontakt og å ha en dialog med Mattilsynet. Per Inge Egeland fra Norsvin svarte at han var overrasket over at Mattilsynet fortsatt fant slike tilfeller.

Det ble også rettet kritikk fra salen til Nationen for bruk av utenlandske bilder, deriblandt gris med kupperte haler. Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen beklagte dette på det sterkeste og understreket at dette ikke skulle forekomme.

Oppsummert så var det stor enighet om at vi skal ha god dyrevelferd i Norsk matproduksjon. Det var også enighet om at media har stor makt og kan vri på sannheter og blåse opp det som er ille. Definisjonen på hva som er god dyrevelferd og måten man holder dyr på har endret seg mye de siste 20 årene.

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten fra Bondevennen ønsket velkommen til debatt

Fra venstre: Per Inge Egeland fra Norsvin, Tone Steinsland fra Fjørfelaget, Kristian Ellingsen- Dalskau fra Veterinærinstituttet og Live Kleveland fra Dyrevernsalliansen

Odd Ivar Berget fra Mattilsynet

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Debattmøte

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

Våre samarbeidspartnere