Debattmøte

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

mink

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

 

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterer Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet holdes på Klepp Bibliotek kl. 19.00.

Pelsdyrnæringa har blitt heftig debattert i lang tid. I 2016 gikk Stortinget inn for ei "bærekraftig utvikling" av pelsdyrnæringa i Noreg. No varslar regjeringa at det skal bli slutt på pelsdyr i Noreg.

Paneldiskusjon:
Er det over og ut for pelsdyrnæringa? Bør pelsdyrhald bli forbudt i Noreg? Kva blir følgjene av eit forbod?

I panelet:
- Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag
- Geir Pollestad, leiar av næringskomiteen på Stortinget og
stortingsrepresentant for Senterpartiet
- Kjartan Alexander Lunde, fylkesleiar i Rogaland Venstre
- Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen

Debattleiar: Eva Nordlund, kommentator i Nationen

Debatten er ein del av ei landsdekkande markering av avisa Nationens 100-årsjubileum.

Gratis inngang!

Nationens debattserie har fått støtte frå Fritt Ord.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I samarbeid med Bondevennen inviterer Nationen til debatt om dyrevelferd. Møtet holdes på Garborgsenteret på Bryne kl. 19.00.

Interessen for maten vi et og måten han blir produsert på aukar. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland vart tema i lokale, regionale og nasjonale media. 

Rema 1000 og Kiwi vil berre selje egg frå frittgåande høns. Blir vi meir engasjerte av ein søt grisunge enn av hakkande høner og kalde fiskar?

Paneldiskusjon:
Kva er god dyrevelferd? Kven skal bestemme kva som er god dyrevelferd? Kva vil folk eigentlig ha på matbordet, og kor mykje er dei villige til å betale for å få det?

Media og dyrevelferd:
- Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen

- Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør i Bondevennen

I Panelet:
- Per Inge Egeland, leiar av Norsvin Rogaland

- Kristian Ellingsen-Dalskau, forskar på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet
- Live Kleveland, kommunikasjonsleiar i Dyrevernalliansen
- Tone Steinsland, styremedlem i Norsk Fjørfelag og eigar av Steinsland & Co as

Møteleiar: Tom Hetland

Arrangementet er gratis. 

Nationens debattserie har fått støtte frå Fritt Ord.

 

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Valg av nytt styre ved Årsmøte 2018

Den nye lederduoen i Rogaland Bondelag. Marit Epletveit ble gjenvalgt som leder og Jan Idar Haugen ble valgt som nestleder. Vi takker Laurits Stokkeland og Kjell Andreas Heskestad for jobben de har gjort. Og ønsker May Britt Lode og Bente Gro M Slettebø velkommen inn i styret. Ole Martin Eikeland var ikke på valg og fortsetter med dette i styret i Rogaland Bondelag.

leiars tale

Leiars tale

Her les du fylkesleiarens tale til årsmøte i Rogaland Bondelag

Olaug Bollestad, 1. nestleder i Krf og stortingsrepresentant for Rogaland

Krf vil la staten betale utgraving

Kristelig Folkeparti har fremmet forslag i Stortinget om å endre regelverket slik at staten må ta regningen ved utgraving av fortidsminner på gårdsbruk. – Forslaget er svært fornuftig, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.

Maglande dyrevelferd gir trekk i tilskot

Landbruksforvaltninga i Rogaland har i lang tid hatt dialog med Mattilsynet og sett på korleis brot på dyrevelferdsregelverket skal handterast ved utmåling av produksjonstilskot i jordbruket.

Våre samarbeidspartnere