Debattmøte

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

mink

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

 

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterer Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet holdes på Klepp Bibliotek kl. 19.00.

Pelsdyrnæringa har blitt heftig debattert i lang tid. I 2016 gikk Stortinget inn for ei "bærekraftig utvikling" av pelsdyrnæringa i Noreg. No varslar regjeringa at det skal bli slutt på pelsdyr i Noreg.

Paneldiskusjon:
Er det over og ut for pelsdyrnæringa? Bør pelsdyrhald bli forbudt i Noreg? Kva blir følgjene av eit forbod?

I panelet:
- Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag
- Geir Pollestad, leiar av næringskomiteen på Stortinget og
stortingsrepresentant for Senterpartiet
- Kjartan Alexander Lunde, fylkesleiar i Rogaland Venstre
- Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen

Debattleiar: Eva Nordlund, kommentator i Nationen

Debatten er ein del av ei landsdekkande markering av avisa Nationens 100-årsjubileum.

Gratis inngang!

Nationens debattserie har fått støtte frå Fritt Ord.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I samarbeid med Bondevennen inviterer Nationen til debatt om dyrevelferd. Møtet holdes på Garborgsenteret på Bryne kl. 19.00.

Interessen for maten vi et og måten han blir produsert på aukar. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland vart tema i lokale, regionale og nasjonale media. 

Rema 1000 og Kiwi vil berre selje egg frå frittgåande høns. Blir vi meir engasjerte av ein søt grisunge enn av hakkande høner og kalde fiskar?

Paneldiskusjon:
Kva er god dyrevelferd? Kven skal bestemme kva som er god dyrevelferd? Kva vil folk eigentlig ha på matbordet, og kor mykje er dei villige til å betale for å få det?

Media og dyrevelferd:
- Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen

- Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør i Bondevennen

I Panelet:
- Per Inge Egeland, leiar av Norsvin Rogaland

- Kristian Ellingsen-Dalskau, forskar på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet
- Live Kleveland, kommunikasjonsleiar i Dyrevernalliansen
- Tone Steinsland, styremedlem i Norsk Fjørfelag og eigar av Steinsland & Co as

Møteleiar: Tom Hetland

Arrangementet er gratis. 

Nationens debattserie har fått støtte frå Fritt Ord.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere