Brudd i jordbruksforhandlingene

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

”Regjeringa fører en jordbrukspolitikk som vil svekke matproduksjonen i Rogaland,” sier leder i Rogaland Bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

”Regjeringa fører en jordbrukspolitikk som vil svekke matproduksjonen i Rogaland,” sier leder i Rogaland Bondelag, Ola Andreas Byrkjedal. Store deler av matjorden i Rogaland ligger ikke til rette for industrijordbruk, men mellom fjell og knauser. Mange gårder har spredte jorder. Vi må utnytte gress- og beiteressursene der de er. Vi må tilpasse strukturen i jordbruket etter forholdene i geografien, ikke etter ideologien. Regjeringen legger opp til et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. Deres politikk vil ikke legge til rette for å ta i bruk hele landet, og all den matjorden vi har tilgjengelig.

Matfylket Rogaland har gode forutsetninger for jordbruk, men selv her er de som vil kunne tjene på oppgjøret i mindretall. Flertallet av bruk i Rogaland er for små for landbruksministeren. Kun 12 % av alle melkebruk i Rogaland har mer en 50 kyr. Dermed er 88 % av melkebrukene i Rogaland for små for Regjeringen.  

Jordbruket og næringene tilknyttet jordbruket er Rogalands nest største industri, og Rogaland er landets største jordbruksfylke. Jordbruket gir arbeid til 6500 i primærleddet, som danner grunnlag for totalt 14500 sysselsatte. Dette utgjør 6 % av alle sysselsatte i Rogaland. Når Regjeringens politikk har negative konsekvenser for jordbruket i Rogaland, vil dette ha merkbare konsekvenser utover bøndene.    

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere