Brot i jordbruksoppgjeret

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, er ikkje overraska av at det vart brot i årets jordbruksoppgjer.
Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, er ikkje overraska av at det vart brot i årets jordbruksoppgjer.

- Ikkje uventa når staten ikkje viser vilje til å tetta inntektsgapet, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Jordbruksforhandlingane 2017
Staten tilbød landbruket en inntektsvekst på 8100 kroner per årsverk.

Andre yrkesgrupper vil ha en forventa inntektsvekst på 16700 kr per årsverk i samme periode.

Jordbruksavtalen som vedtas i år gjelder fra 1. januar 2018.

Jordbruket har forhandla med staten siden 5.mai, og i dag varsla jordbruket at dei bryt årets jordbruksforhandlingar. 

- Det vil bli demonstrasjonar etter 17. mai, opplyser Epletveit.

Dagen før årets jordbruksforhandlingar starta, vedtok Stortinget ny landbrukspolitikk med hovudmål om å auke norsk matproduksjon basert på norske ressursar. Stortinget vedtok også eit mål om å redusera inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper.

- Regjeringa svara med å tilby landbruket ein lågare inntektsvekst enn andre grupper. Dei viste ikke vilje til å møta oss på dette punktet i forhandlingane, og då var det ikke muleg å bli einige om ein jordbruksavtale, sier Lars Petter Bartnes.

- Norges Bondelag kan ikke skrive under en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, slår han fast. .

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere