Bør ha et års kornlager

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Fallende norsk kornproduksjon, kombinert med økt usikkerhet om import i framtiden, taler for snarlig å gjennomføre beredskapslagring av korn, hevder fersk rapport. Norge er stadig mindre selvforsynt med mat- og fôrkorn, begge deler avgjørende for matsikkerhet. Fra 1991 til 2012 har det totale kornarealet falt med hele 763.500 dekar. Det tilsvarer over to tredeler av det samlede jordbruksarealet i Rogaland. For ti år siden ble mindre enn en tredjedel av kornforbruket i Norge dekket av import. I 2030 kan importandelen i verste fall overgå norsk produksjon.

Les hele artikkelen i Stavanger Aftenblad

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere