Bønder på Helland tildelt Gjesdals første næringspris

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Helland samdrift er tildelt Næringsprisen i Gjesdal for 2014, skriver Gjesdalsbuen.

Næringsprisen i Gjesdal, som er et samarbeid mellom næringslivet, kommunen og lokalavisa, gikk i 2014 til et gårdsbruk på Helland, Helland samdrift, skriver Gjesdalbuen. Bonde Njål Helland var til stede for å motta prisen.

– Jeg er stolt og ydmyk for å motta denne prisen. Ydmyk fordi det blir drevet så mye god næring i Gjesdal, sa Helland i takketalen.

Høsten 2014 ble Gjesdals største og mest moderne fjøs innviet på gårdsbruket. Dette ble gjort for å sikre driften for framtidige generasjoner, og for å imøtekomme landbruksmyndighetenes krav om løsdrift og store bruk.

Dette var hovedbegrunnelsen til at Gjesdals første næringspris ble tildelt.

Her er hele begrunnelsen til juryen:

"Tildelingen av den første næringsprisen i Gjesdal går til en aktør som har våget å satse friskt i en bransje under press. Vinneren av næringsprisen 2014 er en bedrift som har eksistert i generasjoner, og som i 2014 gjorde en stor investering for framtida.

Satsingen er blitt lagt merke til lokalt så vel som regionalt og nasjonalt, og har vært til stor inspirasjon for andre aktører i samme næring.

I ei tung tid for næringen, hvor mange velger å avvikle, fortjener prisvinneren heder for sin satsing.

I august 2014 kunne prisvinneren innvie et bygg som er det største i sitt slag i Gjesdal.

Jordbruksbedriften gikk over fra å drive et tradisjonelt fjøs med båser, til løsdrift med melkeroboter. I det nye fjøset på 2800 kvadratmeter kan både melkekyr, kalver og ungdyr samles i én og samme bygning. 350 storfe er det nå plass til i Gjesdals største fjøs.

Jordbruksbedriften har selv forklart satsingen med et ønske om å videreføre arven, og at neste generasjon skal kunne overta en robust gård, uten å måtte bekymre seg for vedlikehold og bygningsmessige problemer. 

Økonomisk bærekraft er avgjørende for framtidig gårdsdrift. Prisvinneren har vist en forbilledlig vilje til å satse videre innenfor en av kommunens viktigste næringer."

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere