Bondens marked i Rogaland

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Bondens marked treng fleire produsentar.
Bondens marked treng fleire produsentar. 21. oktober blir det marked i samband med Haustmarken i Stavanger.

21. oktober kjem Bondens marked igjen til Rogaland og treng fleire produsentar. Vil du vera med?

Bondens marked har blitt etterlyst i Rogaland og nå blir markedet ein realitet. I samarbeid med Stavanger sentrum blir det arrangert Bondens marked i samband med Haustmarken 21. oktober.

Fleire interesserte melde seg på eit infomøte 29. august, men markedet treng fleire produsentar med på laget.

Har du nokre gulrøter til overs, ein liten osteproduksjon, kjøttvarer, bær, bakst, honning eller noko anna du kunne tenkja deg å stilla med, så bli med.

Interesserte kan ta kontakt på anita@bondensmarked.no, eller på tlf 98 84 94 55.

Kva er bondens marked?

Konseptet vart etablert i Noreg i 2003, etter modell frå det internasjonale konseptet Farmers Market. «Bondens marked» er eit  beskytta merke, eigd og kontrollert av Stiftelsen Bondens marked Norge.

På Bondens marked kan du få kjøpt mat direkte frå produsenten. Produkta varierer gjennom sesongen og også frå marknad til marknad.

Stiftarane bak Bondens marked Norge er Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hanen og Oikos – Økologisk Norge.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere