Bøndene vil tetta inntektsgapet

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Epletveit, Rogaland bondelag
- Når matproduksjonen skal auka treng me å ha med oss alle, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Det må lønna seg å bruka jorda til matproduksjon, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Norges bondelag har lagt fram kravet for jordbruk. Ramma er 1450 millionar kroner, noko som tilsvarar 31.700 kroner per årsverk.  Hovudprioriteringane er å tetta inntektsgapet til andre grupper, auka og meir målretta budsjettmidler, styrka bruken av norske arealressursar og redusera klimautsleppa.

- Dette er eit spenstig krav som gjenspeglar optimismen ein såg i behandlinga av jordbruksmeldinga i Stortinget i går, seier Epletevit.

Jordbruket har i 2017-kravet valt å løfta fram små og mellomstore bruk. I Rogaland varierer storleiken på gardane. Her er både dei heilt små og dei heilt store.

- Når matproduksjonen skal auka treng me å ha med oss alle, men me må ikkje gløyma dei store heller, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Ho viser vidare til betydelege inntektsforskjellar mellom store og mindre bruk.

- Det må lønna seg å bruka jorda til matproduksjon, seier bondelagsleiaren i Rogaland.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere