Bøndene aksjonerer

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Alexander Kielland fekk bondebodskapet så godt som opp i hendene torsdag.
Alexander Kielland fekk bondebodskapet så godt som opp i hendene torsdag.

Over heile Rogaland har det vore aksjonar i dag.

Bøndene har i dag vist misnøye med staten sitt forslag i landbruksforhandlingane. Partane vart ikkje einige og tysdag vart det brot i forhandlingane. Nå blir det opp til Stortinget å avgjera utfallet av årets jordbruksoppgjer.

Væpna med tromler trilla bøndene manns- og traktorsterke forbi Sandnes rådhus torsdag morgon. Rundballar med klart bodskap var allereie på plass, både utanfor rådhuset og andre plassar i Sandnes sentrum.

I Stavanger fronta Alexander Kielland landbruket si sak. Han fekk raskt følgje av rustne menn og andre statuar, som for høvet vart dressa opp i bonde-t-skjorter.

I Lund var det grunnleggjaren av Nor-Dan Johs Rasmussen som vart bonde.

Det har også pågått ein butikkaksjon i dag, der bønder har klistra på klistremerker på norskprodusert mat.

Klistremerka har teksten: "La oss lage maten din! Velg norsk mat og bidra til levende bygder, åpent landskap, arbeidsplasser og god dyrehelse."

Norges bondelag vil løfta heile landbruket, og særleg satse på dei små og mellomstore gardane. Tilbodet frå regjeringa svarte ikkje på Stortinget sitt vedtak om å redusera inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Bondelaget kan ikkje skriva under på ein jordbruksavtale som bidrar til å svekka norsk matproduksjon. Derfor vart det brot i årets jordbruksforhandlingar.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere