Bondelaga i Vindafjord inviterer alle innbyggerar!

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

- til eit positivt og framtidsretta Bondeopprør! Me ynskjer deg velkommen til folkemøte om bøndenes og landbrukets betydning for levande bygdar. Vikedal Bygdahus mandag 26. mars kl. 19.00 Vindafjordhallen onsdag 28. mars kl. 19.00 Ølen Kulturhus torsdag 29. mars kl. 19.00

Program

• 19.00 - Velkommen

Andreas Lundegård - leiar for samstyret for

bondelaga i Vindafjord

Slik er dei faktiske forholda i dag

Harald Selsaas - Tveit Regnskap

• Det går eit rykte… Om Vindafjordbonden

Frank Robert Abelseth -prosjektleiar/omdømmebyggar

Matservering og drøs

• Han Innante

- Skjemt og alvor med aldri så lite fjoslukt…

• Korleis ser Vindafjord Kommune på bøndene?

Ole Johan Vierdal - ordførar

 

Opprør skal det bli, og me startar NÅ!

Er bøndene og landbruket i Vindafjord utan betydning og på veg inn i

gløymeboka? Eller er me i starten på ein fantastisk opptur?

Kva meiner du?

Kva bidreg bøndene med når det gjeld næringslivet?

Kva bidreg bøndene med når det gjeld naturen?

Kva bidreg bøndene med når det gjeld levande bygdar?

Kva kjennerteiknar ein bonde i Vindafjord?

Kva seier folk om bøndene i Vindafjord i dag?

Norge er kun ein middels stor by i Europa. Ingen problem

at andre kan produsera den maten me treng!

Kva betyr landbruket og bøndene for din og min kvardag?

22.00: Avrunding av folkemøte

I natt skal me sova frykteleg dårleg!

Me håpar alle som har delteke på eit av folkemøta har fått

mykje kjennskap til, og kunnskap om, kva bøndene i Vindafjord

bidreg med. Og ikkje minst om kva som skal til for å

auka attraktiviteten rundt landbruket.

Alle treng slike positive søvnlause netter!

Velkommen til møte!

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere