Bonde med biogassanlegg kan få innovasjonspris

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Olav Røysland frå Voll i Klepp kan få Innovasjonsprisen 2018 av Norsk Landbrukssamvirke.
Olav Røysland frå Voll i Klepp kan få Innovasjonsprisen 2018 av Norsk Landbrukssamvirke.

Grisebonde Olav Røysland frå Voll i Klepp er nominert til Innovasjonsprisen 2018 av Norsk landbrukssamvirke.

Norsk landbrukssamvirke opplyser at Olav Røysland er nominert på grunn av si innovative satsing på nye løysingar for ressursutnytting og klimasmart produksjon.

 

Biogass

Røysland har to biogassanlegg på eigen gard. Desse omdannar gjødsel til energirik biogass til bruk på tanken eller energi. Røysland har i tillegg intensjonsavtale med teknologiselskapa Agri-e, som har utvikla eit system for å omdanna biogass til blant anna straum og varme, og N2 Applied, som arbeider med klimavenleg gjødsel.

- Innovasjon er viktig for eit konkurransedyktig norsk landbruk. For at me skal nå måla om å bli eit fornybart samfunn må me våga å satsa på nye idèar. Med innovasjonsprisen heidrar me dei som vågar å satsa på noko nytt, seier administrerande direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

 

- Uventa

- Det var veldig morosamt og uventa å bli nominert til innovasjonsprisen. Verda går ikkje framover av seg sjølv, og derfor er det viktig at me i landbruket driv med innovasjon, sa Røysland på seminaret der nomiasjonen vart avslørt

- Eg tykkjer det er både spanande og nyttig å finna nye løysingar i drifta, la bonden til.  

Prisen blir delt ut for fjerde gong og vinnaren vil bli kåra på Mat- og Landbruks-konferansen i januar.

 

Tre nominerte

Det er til saman tre nominerte til Innovasjonsprisen 2018. Dei andre nominerte er NoFence for utviklinga av virtuelle gjerder for beitedyr på utmarksbeiter og Soil Stream International for utvikling av ein nyskapande maskin som brukar vassdamp som alternativ til kjemikaliar for å reinsa jordbruksjord for sopp, ugras og nematoder.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere