Bonde i medgang og motgang!

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

19 nov. arrangerte Norsk landbruksrådgiving Rogaland temamøte "Bonde i medgang og motgang" Det ble avholdt 2 møter, et på dagtid og et på kveldstid. Auditoriet på Øksnevad vid. skole var nesten full.

Helga Slettebø orienterte først litt om prosjektet "til for bonden" Dette er et prøveprosjekt for  kommunene Ranaberg,Stavanger,Sola,Sandnes,Klepp,Time og Gjesdal.

De har hatt henvendelser fra andre kommuner/bondelag,  ingen skal være avist, alle skal få hjelp.

Sjøl om de ikkje har hatt så veldig mange tlf., så er det blitt større åpenhet om temat psykisk helse.

Melkebonde og psykriatisk enhetsleder  Magne Vegge holdt et veldig bra foredrag om " Bonde i medgang og motgang" Han brukte mange paraleller om seg selv og sitt liv som bonde. Mange eksempler der alle kan kjenne seg igjen. Han mente at bønder kan av og til være for flinke til å klare alt, men ingen klarer alt hele veien. Det er viktig å høre på, og bruke de signalene som kroppen sender og gir oss. Han gav tips om hvordan en møter en bonde i krise. Og viktigheten av "Kaffi koppen" Hvordan har du det ..egentlig ?? Men også hvordan vi skal kjenne på våre egne følelser. Se de menneskene du møter i hverdagen ! For han var det viktigare med et "Fett" liv, en høy fett prosent i melka.

Bondens 5 om dagen

- Gjør noe sosialt.

- Ta en pause.

- Gjør noe du liker.

- Ta initativ.

- Få nok søvn og mat.

Tekst og foto av Lisa Breiland

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere