Bli med på jakta på den grøne diamant

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

"Jakta på den Grøne diamant" er ein næringspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger, 19. mars 2018.
Akkurat som diamanten må næringa fram i lyset og foredlast for å glitra! 19. mars er det duka for stor, landbrukspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger.

Akkurat som diamanten må landbruksnæringa fram i lyset og foredlast for å glitra! 19. mars er det duka for stor, landbrukspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger.

19. mars inviterer Rogaland fylkeskommune, KS Rogaland, Rogaland bondelag, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane, NHO Rogaland, LO Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland til landbrukspolitisk konferanse på Clarion hotell Stavanger.

 

Ein møteplass

Konferansen er ein møteplass for landbruket og alle i landbruket si verdikjede, politikare på alle nivå, forvaltninga og alle som er interesserte i landbruket.

Kva skal til for å sikre ei berekraftig utvikling og eit utvida verdifokus i landbruket? Akkurat som diamanten må næringa fram i lyset og foredlast for å glitra!

 

Viktig næring

Landbrukets verdikjede er ein stor og viktig næring. I Rogaland er 10 000 sysselsette i den grøne matproduksjonen. Verdiskapinga er på heile 5,6 milliardar kroner årleg. I tillegg kjem milliardverdiar som blir skapte i leverandørindustrien i heile fylket.

Landbruk er meir enn mat og det som skapast, kan ikkje berre målast i klingande mynt. Vi set fokus på kva mangfald landbruket bidreg med i eit berekraftperspektiv.

Meir informasjon om konferansen, program og påmelding finn du her.

medlemsmøte

Møte med tema foran jordbruksforhandlingane 2018.

Litt forsinka pga. vinterveret, vart medlemsmøtet i Helleland og Sokndal Bondelag arr. 20.februar på Eia Grendehus. Det ligg på grensa mellom dei to kommunane og møtet vart kalla « møte på grensen».

Yrkesmesse

Yrkesmesse på Dalande videregående skole

I dag var det yrkesmesse på Dalane videregående. Standen har hatt stor interesse og over 200 gjester av 1400 har svart på quiz om landbruket. Flere vil bli avløsere og er klar for grønn utdanning! Dalane vgs trives godt i lag med Øksnevad videregående skole og Høgskolen landbruk og bygdeutvikling

Kulturminnemøte om pelsdyr

Landbruket i konflikt med naturmangfald og kulturminne var tema, men stormøtet på Varhaug handla stort sett om pelsdyr.

Bartnes på rogalandsbesøk

Mandag var leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, på besøk i Rogaland før stormøtet på Varhaug mandag kveld.

distriktsmøte ålgård

Distriktsmøta vinteren 2018

Dei tillitsvalte i lokallaga i nord-fylket og sør-fylket vart samla i distriktsmøte på Aksdal og Ålgård denne veka.

Våre samarbeidspartnere