Bli med på jakta på den grøne diamant

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

"Jakta på den Grøne diamant" er ein næringspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger, 19. mars 2018.
Akkurat som diamanten må næringa fram i lyset og foredlast for å glitra! 19. mars er det duka for stor, landbrukspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger.

Akkurat som diamanten må landbruksnæringa fram i lyset og foredlast for å glitra! 19. mars er det duka for stor, landbrukspolitisk konferanse på Clarion Hotel i Stavanger.

19. mars inviterer Rogaland fylkeskommune, KS Rogaland, Rogaland bondelag, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane, NHO Rogaland, LO Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland til landbrukspolitisk konferanse på Clarion hotell Stavanger.

 

Ein møteplass

Konferansen er ein møteplass for landbruket og alle i landbruket si verdikjede, politikare på alle nivå, forvaltninga og alle som er interesserte i landbruket.

Kva skal til for å sikre ei berekraftig utvikling og eit utvida verdifokus i landbruket? Akkurat som diamanten må næringa fram i lyset og foredlast for å glitra!

 

Viktig næring

Landbrukets verdikjede er ein stor og viktig næring. I Rogaland er 10 000 sysselsette i den grøne matproduksjonen. Verdiskapinga er på heile 5,6 milliardar kroner årleg. I tillegg kjem milliardverdiar som blir skapte i leverandørindustrien i heile fylket.

Landbruk er meir enn mat og det som skapast, kan ikkje berre målast i klingande mynt. Vi set fokus på kva mangfald landbruket bidreg med i eit berekraftperspektiv.

Meir informasjon om konferansen, program og påmelding finn du her.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere