Bjerkreim Bondelag er årets lokallag, og Lund Bondelag årets vervelag

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Bjerkreim Bondelag brenn bål i forbindelse med jordbruksmeldinga i 2017.

Me gratulera Bjerkreim og Lund med det gode arbeidet i 2017!

Bjerkreim Bondelag har vore aktive og teke initiativ til fleire møte og arrangement, både sosiale, faglege og politiske. Aktivitetane har vore både retta for medlemmar og ut mot publikum. Blant aktivitetane er det arrangert landbruksspelet for 10. klasse, julebad, slåttafest, politisk stormøte i forbindelse med stortingsvalet, fire bondekafear, medlemsmøte, julebord, damenes aften, bowlingkveld, inspirasjonsmøte om mjølk og ammeku, og open gard.

Laget har deltatt aktivt på Rogaland Bondelags og Norges Bondelags arrangement, som bålbrenning i forbindelse med behandling av jordbruksmeldinga, aksjonar i forbindelse med brotet, og distriktsmøte.

Bjerkreim Bondelag har samarbeida med fleire aktørar i andre arrangement, som å bidra til Marknadsdag på Kløgetvedttunet, kurs i varme arbeid, infomøte om VLJ, samarbeid med Bjerkreim Bygdeungdomslag, dugnadsarbeid på Bonden på Gladmat, og dei arrangerte tur til Tyrol saman med Gjesdal.

Med bakgrunn i alle disse aktivitetane, og den formidable innsatsen lokallaget har bidratt med i heile 2017, er dei vel fortent å bli årets lokallag i Rogland!

Lund Bondelag - størst vekst i prosent

Lund Bondelag, med sine 83 medlemmar endte året med 100 medlemmar, og kunne med det sende 2 delegatar til årsmøte i Rogaland Bondelag. Laget hadde desidert størst vekst i prosent, og verva nesten like mange medlemmar som dei største laga, som har mellom 350 og 550 medlemmar. Lund Bondelag har arbeida godt med verving heile året, har deltatt på vervekurs, og har vore eit aktivt lag. Premien er 10 000,- som kan nyttast til medlemsarrangement.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Debattmøte

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

Våre samarbeidspartnere