Beitebruk – klimasmart jordbruk på Norske ressurser.

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Innlegg i generaldebatten, av Inga Steinsland.

Innmarksbeite er inngjerda areal med 50% kulturgras som blir beita og  ikkje kan haustas maskinelt. I Norge har me 1 530 000 daa godkjent innmarksbeite. 30% av innmarksbeite i Norge ligg i Rogaland.

Godt stelt innmarksbeite gir ca. 250  FEm pr. daa. Dyrka grasmark til slått gir    ca. 500 FEm pr. daa.

Men kulturbeiter laga seg ikkje sjølv…….

Det krevs beitedyr –det må lønna seg å ha dyr ute på beite framfor å ha dei inne på intensiv-foring.

Det krevs og ein fornuftig rovdyrpolitikk. Beitande husdyr og bøndene deira trives dårleg i områder der rovdyr er freda.

Å rydda, gjerda inn, gjødsla og så nye beiter er dyrt og arbeidskrevande.  Å få den nye kulturen til å etablera seg kan ta tid.

Me treng å stimulera til etablering av nye beiteareal og auka bruk av beite, for å sko landet for framtida.

Klima

Beite er klimasmart fordi det binde mykje karbon. Det avgir ikkje  co2 ved pløying. (Det blir ikkje pløyd). Det blir direktehausta utan bruk av fossilt brensel. Beitegraset dekker jorda godt og held på karbonet bedre enn skogbotn der det er større karbonflukt.Intensivbeiting gjer at veksten er ung og frisk og ikkje avgir co2 ved råtning.

-Beiting er matproduksjon på Norske ressursar.

-Beiting er god dyrevelferd

-Beiting er klimasmart

-Beiting er kulturlandskap

-Me må halda landet i hevd!

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere