Bartnes på rogalandsbesøk

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes (i midten) fekk ei omvisning i veksthuset til grønsaksprodusent, Jone Wiig. Til venstre står leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.
Lars Petter Bartnes (i midten) fekk ei omvisning i veksthuset til grønsaksprodusent, Jone Wiig. Til venstre står leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Mandag var leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, på besøk i Rogaland før stormøtet på Varhaug mandag kveld.

Hovudgrunnen for besøket er landbruksmøtet på Varhaug måndag kveld, men resten av dagen vart brukt til besøk hjå gardbrukarar i fylket og møte med Rogaland bondelag.

Tema for stormøtet på Varhaug er: «Matproduksjon og nydyrking/nybygging i konflikt med naturmangflad og kulturminner».

Fekk arkeologi-rekning på 700.000 kroner

Fyrst på programmet stod derfor besøk hjå gardbrukarparet Vegard Voll og Anna Rimestad Orre. Dei har nemleg fått god kjennskap til den økonomiske sida av arkeologiske utgravingar. .

Paret ville byggja nytt fjos på garden på Håland i Sola kommune, men ei rekning på 700.000 kroner for arkeologiske undersøkinga stoppa prosjektet. Paret har klaga saka inn til Riksantikvaren og ventar på svar på om dei får dekka kostanden til undersøkingane, eller om dei må betala rekninga sjølv.

I dag stiller staten opp økonomisk viss rekninga passerer 10 % av den totale byggjekostnaden. Men for enkeltbønder kan ei ekstrakostnad på 700.000, velta heile prosjektet. Derfor meiner bondelaget at det er viktig at staten går inn og dekker meir i slike situasjonen som Sola-paret har koma opp i.

Solabøndene vart også intervjua av NRK om utfordringane dei har møtt.

Vidare gjekk turen til Vik i Klepp og eit fellesmøte med styret i Rogaland bondelag og fleire aktørar frå rogalandslandbruket. Bartnes fekk også ei omvising i veksthusa til Jone Wiig og ei innføring i dyrking av agurk.

Kl 19.00 i kveld er både Lars Petter Bartnes og landbruksminister Jon Georg Dale på plass i Varhaughallen og det årlege landbruksmøtet der hundrevis av bønder og andre landbruksinteresserte møter opp for å høyra innlegg og delta i diskusjonen.

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere