Årsmøteinnlegg: Arkeologiske forminner, tilfeldig og uberegnelige kostnader for enkelte bønder

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Innlegget ble holdt av Laurits Stokkeland, styremedlem i Rogaland Bondelag.

Bonden i nabobygden og bondelagsmedlem vil bygge ny driftsbygning, og venter spent på om han får lov til å bygge der han vil.

I brevet som kommer noen uker senere heter det:
•anses deler av området å ha potensial for tidligere ikke-registrerte automatisk freda kulturminner under dagens markoverflate. Det vil derfor være behov for nærmere arkeologiske registreringer før vi kan komme med en endelig uttalelse.

 •Vi gjør oppmerksom på at vi har stor oppdragsmengde og det er noe ventetid på våre registreringer

•Først når vi mottar en skriftlig aksept av kostnadene ved registeringen, vil arbeidet bli satt opp på vår bestillingsliste og vi kan starte arbeidet med å forberede og gjennomføre registreringene
 
Så hva nå?
•Svares det nei, kommer det ingen ny driftsbygning på denne garden, med JA så kommer det utgifter som ikke var kalkulerte.
 
Kostnader, noen eksempler
•Gravemaskin 22 tonn                 kr 920 pr time.
•Traktor med dumper                  kr 800 pr time.
•Forskalingssnekker                      kr 515 pr time.
•Tømmermann                              kr 520 pr time.

Arkeolog:

•For og etterarbeid                   kr 750 pr time 
•Feltarbeid, og overnatting     kr 1000 pr time
•i tillegg kommer bil og drivstoff for å komme fram til området
 
Nå må noen sette ned foten, Norges Bondelag kan ikke sitte på gjerde å akseptere at staten pålegger noen grunneiere slike kostnader.

Norges Bondelag må arbeide aktivt for at utgravinger som skal gjøres på grunn der det ikke er kjente forminner skal dekkes av staten.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere