Årsmøte i Rogaland Bondelag

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Rogaland Bondelag ble avholdt 14. og 15. mars, på Rica Maritim Hotel i Haugesund.

Rogaland Bondelags årsmøte ble avholdt 14. og 15. mars, på Rica Maritim Hotel i Haugesund. Det var 84 stemmeberettigede deltakere fra lokallaga, Rogaland Bygdeungdomslag og Rogaland Bygdekvinnelag, samt flere gjester.

Årsmøtet ble åpnet med lederens tale, ved leder for Rogaland Bondelag Ole Andreas Byrkjedal. Talen tok for seg flere tema, som hva vi har klart å oppnå i det siste året, den gjeldende politiske situasjonen, hvordan vi skal arbeide framover og behovet for samhold og yrkesstolthet i næringa. Etter talen fikk vi se premieren av ”Kva seier bonden?”, som så ble sendt ut til media. I skrivende stund har den blitt vist 108 000 ganger, og har satt i gang en debatt om Norges jordbruk i sosiale media. Filmens tekst ble vedtatt som en av årsmøtets to resolusjoner. 

Lederens tale

 

Bente Gro Slettebø presenterer ”Kva seier bonden?”

Vi ble gjestet av Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, og fikk et inspirerende foredrag av Frank Robert Abelseth som er daglig leder i Vindafjordbonden.

Frank Robert Abelseth

Under festmiddagen ble Gjesdal Bondelag utnevnt til årets lokallag i Rogaland, og Signe Henriksen ble utnevnt til æresmedlem i Rogaland Bondelag. 

Gjesdal årets lokallag. 

 

Signe Henriksen utnevnt til æresmedlem.

 

Valg:

Ole Andreas Byrkjedal ble gjenvalgt til leder for et år. Kjell Andreas Heskestad ble gjenvalgt til styret for to år. Sonja Herikstad Skårland ble gjenvalgt til styret for to år. Arnstein Røyneberg ble gjenvalgt til 1. vara, Tor Inge Eidesen ble ny 2. vara og Inga Steinsland 3. vara. 

 

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere