Årsmøte i Norges Bondelag

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag stiller med 12 utsendingar til møtet. Etter leiar i Norges Bondelag Nils T Bjørke sitt innlegg vart det opna for generaldebatt. Rogalandsdelegasjonen er aktive og følgjande har hatt innlegg frå talarstolen: Ola Andreas Byrkjedal, hans innlegg er lagt ved. Marit Epletveit, Sonja Herikstad Skårland, Lisa Breiland, Kjell Andreas Heskestad og Arne Berge har også hatt innlegg som fekk gode tilbakemeldingar , enten i replikk eller ved kontakt i pause.

Sakene som vart tatt opp frå Rogalandsdelegasjonen var:

·         Bruk av beite, viktig ressurs på garden.

·         Kompetanse i landbruket, kompetansebevis ein veg å gå

·         Vi må stå samla, alle er viktige matprodusentar ut frå dei naturgitte forholda vi driv gard på. Uvesentlig om ein har stor eller liten produksjon.

·         Leigejord. Landbruket treng langsiktige ramvilkår, korleis sikre bonden driftsgrunnlag. Norges Bondlag må følgje utviklinga.

Talen til fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal finner du her

 

Bente Gro Slettebø, Inga Steinsland og Arnstein Røyneberg har også hatt ordet.

Tema:

- kompetanse i landbruket

- aktive bonden må prioriterast

-korleis kommunisere ut landbrukspolitikken på ein folkelig måte

- viktig å kommunisere på alle media

Foto: Sonja Herikstad Skårland

Foto: Arne Berge

Foto: Marit Epletveit

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere