Årsmøte i Norges Bondelag andre dag.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

I saklista var det sett opp ei økt som temadiskusjon, tema var sett opp meir som ein politisk verkstad. Som innleiarar var invitert Aslak Sira Myhre, som er daglig leiar i Littereturhuset i Oslo og tidligare leiar i RV. Den andre innleiaren var kommunalminister Liv Signe Navarsete. Begge to hadde svært interessante og engasjerte innlegg. På www.bondelaget.no kan ein lesa meir. Foto fra bondevennen: Bente Gro Slettebø

I denne sekvensen av årsmøtet hadde Gette Eidesen innlegg. Hennar innlegg på årsmøtet finner du her.

Bjerkreim Bondelag hadde i fjor ein postkortaksjon som vart overlevert statsministerens kontor. Det vart overlevert om lag 500 postkort med krav om betra ramevilkår i landbruket for å auka norsk matproduksjon.  Bjerkreim Bondelag fekk overlevert postkorta til statsministerens kontor ved statssekretær Svein Fjellheim, statsministeren fekk dei ikkje møta. På bakgrunn av det overleverte Bente Gro Slettebø til Liv Signe Nararsete skriftleg  invitasjon til statsministeren om å koma på besøk til Bjerkreim Bondelag. Kommunalministeren lova å overlevera invitasjonen personleg.


 Foto: Gette Eidesen

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere