Årsmøte i lokallaga

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtene i lokallaga er godt i gang. Mandag 22. oktober var Ola Andreas Byrkjedal ved årsmøtet på Fogn.

Sentrale tema på årsmøtet var økt matvareproduksjon, tollsatsene og aksjonene i forbindelse med bruddet i høst. Andre viktige tema var jordvern, kraftfôrpriser, strukturendring i landbruket og viktigheten av naturlandskapet. Byrkjedal la vekt på viktigheten av lokallagenes arbeid og hvordan fylkesleddet vil ta viktige saker for lokallagene opp sentralt. Arbeid opp mot politikere også i lokallagene er viktig. Det ble også gitt en kort orientering i medlemstallet i Bondelaget og vervekampanjen.

Rasmus Bø ble valgt som ny lokallagsleder etter at Gerd Johanne Bøe sa fra seg sitt verv.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere