Arkivjakt etter gjerdeplikt

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Estrarettsprotokoll 1898
Ekstrarettsprotokoll frå 1898

Kjell Andreas Heskestad og Are Hauge Braaten tok turen til Statsarkivet i Stavanger, på jakt etter gamle dokumentar om gjerdeplikt langs jernbanen.

Dårleg gjerdehald langs jernbanen er ei kjend utfordring for mange bønder med eigedom langs jernbanen i Noreg. Som i Dalane, der det blir drepne fleire dyr av jernbanen kvart år, som følgje av at gjerdene er gamle og forfalne.

 -Det kan virke som om Bane NOR spekulerer i at det er billegare å erstatte ihelkøyrde dyr enn det er å sette opp skikkelege gjerder, seier bonde Kristian Ollestad til Aftenbladet (les heile artikkelen i Aftenbladet her).

Bane NOR meiner derimot at dei har rimeleg god kontroll langs strekningen, og at det er grunneigar som har gjerdeplikt.

Gjerdehald er avhengig av lokale avtalar, som gjerne er inngått for lenge sidan. For å få eit innblikk i kven som har gjerdeplikt langs jernbanen i Dalane, tok nestleiar i Rogaland Bondelag Kjell Andreas Heskestad og rådgjevar Are Hauge Braaten turen til statsarkivet, for å granske originalavtalane. Dokumenta frå 1898 er handskrivne og med gamalt språk, så det gjenstår framleis ein god del lesing og teksttyding. Forhåpentlegvis vil dei bidra til å gi ein avklaring om kven som har ansvaret for gjerdehaldet.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere