Årets lokallag- Forsand Bondelag

Av Are Hauge Braaten,
 • Tips en venn om denne siden

Forsand Bondelag er et relativt lite men aktivt lag som hadde 65 medlemmer i 2015. Laget har fokus på det sosiale og hadde i 2015 hele 14 medlemsmøter.

Forsand Bondelag er et relativt lite men aktivt lag som hadde 65 medlemmer i 2015. Laget har fokus på det sosiale og hadde i 2015 hele 14 medlemsmøter.

 • Forsand Bondelag har hatt 5 bondekafeer. På bondekafeene er det faglige innlegg og de har fått inn aktuelle foredragsholdere til å snakke om blant annet økonomi i landbruket, valg av såfrø og gjødselslag, ny forskrift om produksjonstillegg inkl. avløyser og høringssak: retningslinjer for bruk av kraftfondet.
 • Lokallaget har arrangert 8 bondelunsjer i klubbhuset til Villingur i Dalen.
 • Hadde stand med ”positive aksjoner” før jordbruksforhandlingene på 25 årsdagen til kulturhuset og delt ut brosjyren ”vi tar vare på matjorda” på valgmøte før kommunevalget
 • Arrangert autorisasjonsdag for åkersprøyter. 6 stk fikk reautorisert sine sprøyter og ingen feil/mangler ble oppdaget.
 • Gitt innspill til innbyggerpanelet om kommunesammenslåing 
 • Gitt uttale på retningslinjer for bruk av kraftfondet og reguleringsplan masseuttak Hestamoen. 
 • Laget har sendt brev om konsesjonsloven til gruppelederne av politiske parti.
 • Har hatt studieringer på jordbruksoppgjøret 2015 og sendt inne innspill på Questback.
 • Laget har vært medarrangør for fagmøte om ”bonden i motgang og medgang” på Vauli, Tau
 • Forsand Bondelag har arrangert fagtur til Sirdal i samarbeid med Småbrukarlaget og Sau - og Geit. 40 stk deltok på turen. Gården til Tore Kvæven ble besøkt. Han hadde et nytt sauefjøs og kona Wenche viste oss rundt. Etter middag på Sirdal høgfjellshotell, besøkte vi gården til Blåne is og Åse Bente Sinnes. Her ble det vist isproduksjon, kufjøs og et fint sauhus.

Oppsummert er Forsand Bondelag et lag med mye god aktivitet og laget har et godt sosialt miljø for medlemmene. Laget er også politisk engasjerte og aktive i å gi innspill på aktuelle saker i kommunen. Flott engasjement og velfortjent pris!

 

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere