-Alle kan ta bilder som får oss til å huske

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Vikevåg: før og etter fastlandsforbindelse. År 2000 og 2014
Vikevåg: før og etter fastlandsforbindelse. År 2000 og 2014 sammenlignes. Foto: Oskar Puchmann, Norsk institutt for skog og landskap, Anders Beer Wilse, Norsk folkemuseum og Arne Lyshol.

Det sa Oskar Puchmann, landskapsfotograf i NIBIO, før han viste bilder av landskapsendringer og nedbygging av matjord på jordvernkonferanse i Haugesund

Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Hordaland arrangerte jordvernkonferansen «Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland?» 2. oktober i Haugesund. Kortsvaret på spørsmålet er at ingen er imot jordvern, men at jordvern er ressurskrevende og forutsetter god planlegging i alle ledd.

Den jordvernengasjerte fotografen Oskar Puchmann viste bilder som dokumenterte landskapsendringene i Norge de siste hundre årene. Alle kan ta slike bilder sa han. Hvis man vet at det kommer en endring – det for eksempel bygges en ny vei over en åker, kan man ta et bilde av åkeren før det bygges, så av resultatet etterpå. De sier at tiden leger alle sår, vi glemmer alt for lett landskapet og matjorden slik den var før den var bygget ned. Bilder får oss til å huske slik det var før, og ikke bare få oss til å være vant med slik det er nå.

Han oppfordrer alle som er interesserte i jordvern til å ta bilder av omgivelsene sine – i hverdagen, før et utbyggingsprosjekt starter og etter det er slutt. Ved å sammenligne før og nå skaper man oppsiktsvekkende bilder som kan få satt jordvern på agendaen. Vi vil medbringe denne oppfordringen.

Se blant annet på Tilbakeblikk.no for flere landskapsendringsbilder.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere