Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk hadde innlegg på årsmøtet. Han lova fortsatt engasjement for bonden, betra ramevikåra slik at inntekta fortsatt får ein auke i åra framover. Importvernet sine ordningar vart spesielt nemnt som ein viktig faktor i dette arbeidet. Lisa Breiland fekk også holde sitt innlegg på årsmøtet første dag. Hennar innlegg er lagt ved. Lisa fekk også to replikkar som støtta hennar innlegg.

Innlegget til Lisa Breiland finner du her.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere