VALG AV STYRER OG RÅD 2019

AU til styret
Ståle Nordmo og Trond Bjørkås, org.sjefen er sekretær

Landbruksforum Nordland m vara
Solveig Utvik, vara Gunnar Solrud

Verneplanutvalget
Ketil Trongmo, vara org.sjefen

Faglig rådgivende utvalg for Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
Ketil Trongmo og org.sjefen

Prosjekt utmark
Org.sjefen

Nordland Utmarkslag
Ståle Nordmo, vara Solveig Utvik

Driftsplanrådet for vilt- og fiskeforvaltning m vara
Ketil Trongmo, vara Solveig Utvik

Fagrådet for laks m vara
Ketil Trongmo, vara Solveig Utvik

Ressursperson opp mot Bygdeungdomslagene:
Sissel H. Johansen

Kontaktgruppe Gjensidige
Finn Hokland og org.sjefen

Nordnorsk landbruksråd m vara
Ståle Nordmo, vara Trond Bjørkås

Nordland Landbruksselskap
Styret: Solveig Utvik
Årsmøte: Ellinor Ann Skaret

Klima og energi gruppa
Solveig Utvik og org.sjefen

Tenkeloftet for arktisk landbruk m vara
Trond Bjørkås, vara Ståle Nordmo

Partnerskap Landbruk, to representanter
Ståle Nordmo og org.sjefen, vara Trond Bjørkås

Utvalg for behandling av Vanndirektivet m vara
Solveig Utvik, vara Gunnar Solrud

Verveutvalg 4 medlemmer
Gunnar Solrud (leder), Ingrid Ovesen (fra lokallagene), Trond Bjørkås og Ellinor Ann Skaret

Grøntutvalget i Nordland Bondelag
Kåre Holand (leder), Geir Rune Henriksen, Ivar T. Høgset og Gunnar Solrud

Rovviltkontakt
Ketil Trongmo, vara Trond Bjørkås

Nei til EU-kontakt
Gunnar Solrud, vara Ellinor Ann Skaret

Nordland Bygdekvinnelag
Styret og årsmøtet: Ellinor Ann Skaret

Landbruksutdanningsutvalget m vara
Trond Bjørkås (vara Ståle Nordmo) og org.sjefen

Bondelagets medlemmer i HV`s distriktsråd (m vara) – tas opp i senere møte
Sør Hålogaland HV- distrikt 14 (i dag Ståle Nordmo m/vara Veronica Larsos)
Nord Hålogaland HV- distrikt 15 (i dag Randi Hokland, Troms)

Representant i og leder av Styringsgruppa Jerve-prosjektet
Ketil Trongmo, vara Trond Bjørkås

Kjøtt i Nordland
Ståle Nordmo, vara Trond Bjørkås

Styringsgruppa for prosjektet Landbruket – Nordlands grønne hjerte
Robin Sjøgård

Nordland Bondelags rovviltutvalg
Ketil Trongmo (leder), Trond Bjørkås, Berit Hundåla, Laila Hoff, Jørn Ellingsen, Kjell Larsen

Ressursperson for Inn på tunet i Nordland
Ellinor Ann Skaret

Jordvern Nordland
Solveig Utvik

Ressursperson Biogass i Nordland
Trond Bjørkås, vara org.sjefen

Studietur 2020
Ellinor Ann Skaret