Representanter for ulike råd og utvalg for 2020/2021:

AU til styret
Trond Bjørkås og Ketil Trongmo, org.sjefen er sekretær

Landbruksforum Nordland m vara
Solveig Utvik, vara Gunnar Solrud

Verneplanutvalget
Finn Hokland, vara org.sjefen

Faglig rådgivende utvalg for Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
Ketil Trongmo og Hilde Furuseth Johansen, vara org.sjefen

Prosjekt utmark
Org.sjefen

Nordland Utmarkslag
Ketil Trongmo

Driftsplanrådet for vilt- og fiskeforvaltning
Ellinor Ann Skaret, vara Solveig Utvik

Fagrådet for laks
Ellinor Ann skaret, vara Solveig Utvik

Ressursperson opp mot Bygdeungdomslagene
Hilde Wågan Olsen

Kontaktgruppe Gjensidige
Finn Hokland og org.sjefen

Nordnorsk landbruksråd m vara
Trond Bjørkås, vara Ketil Trongmo og Ståle Nordmo

Nordland Landbruksselskap
Styret: Solveig Utvik
Årsmøte: Solveig Utvik, vara org.sjefen

Klima og energi gruppa
Solveig Utvik og org.sjefen

Tenkeloftet for arktisk landbruk m vara
Ketil Trongmo, vara Trond Bjørkås

Partnerskap Landbruk
Trond Bjørkås og org.sjefen, vara Ketil Trongmo

Utvalg for behandling av Vanndirektivet m vara
Solveig Utvik, vara Gunnar Solrud
Verveutvalg
Fylkesstyret

Grøntutvalget i Nordland Bondelag
Ivar Høgset (leder), Kåre Holand, Geir Rune Henriksen og Gunnar Solrud

Rovviltkontakt
Ketil Trongmo, vara Trond Bjørkås

Nei til EU-kontakt
Hanne Sofie Jenssen, vara Gunnar Solrud

Nordland Bygdekvinnelag
Styre og årsmøte: Ellinor Ann Skaret

Landbruksutdanningsutvalget
Trond Bjørkås og org.sjefen, vara Ketil Trongmo

Representant i og leder av Styringsgruppa Jerve-prosjektet
Ketil Trongmo, vara Trond Bjørkås

Kjøtt i Nordland
Gunnar Solrud

Styringsgruppa for prosjektet Landbruket – Nordlands grønne hjerte
Robin Sjøgård

Nordland bondelags rovviltutvalg
Ketil Trongmo (leder), Trond Bjørkås, Laila Hoff og Grete Arntsen

Ressursperson for Inn på tunet i Nordland
Ellinor Ann Skaret

Jordvern Nordland
Solveig Utvik

Ressursperson Biogass i Nordland
Trond Bjørkås, vara org.sjefen

Studietur 2020
Ellinor Ann Skaret

HV-distriktene 14 og 15 tas senere.