Tema 1: Aktive lokallag.

 • Avløserkurs for ungdom.
 • Økonomien i næringa må opp.
 • Bondelunsj med lokallag.
 • Sosialt med mat som tema; bondepub, cowboyfest, bondesliga, bondekafè.
 • Besøk av barn, skoleelever. Vise fram dyr. Lage et enkelt opplegg.
 • Jobbe mot barn og unge besøk fra skole/barnehage ved lamming, slakting, dyrking.
 • En aktivitetsbase på nettet fra fylket, med oppskrift med tidsplan for å ikke komplisere ting. Hva trenger man eks. mat, toalett ved arrangement.
 • Møter som «favner» medlemmer som ikke er bønder.
 • HMS for barn og unge + familie.
 • Ta kontakt og snakke sammen.
 • Større fokus på «arbeidsplassen» i bedriften «gården», pensjon.
 • Rovvilt.
 • Arbeid opp mot kommunen.

Tema 2: Verving/medlemsutvikling.

 • Lokallaga må være synlige.
 • Åpen gård i byparker, grønne områder i sentrale områder.
 • Ta medlemmene på alvor.
 • Beholde de man har spesielt utenfor næringa, personlige medlemmer.
 • Ungdomsmedlemsskap under 25 år lav pris.
 • Oppdeling av kontingent pr kvartal/måned/autogiro.
 • Enklere innmelding for eksempel. via Vipps for personlige medlemmer.

Tema 3: Kommunikasjon/budskap/omdømme.

 • Folk liker grønt, blide bønder og dyr harmoni selger.
 • Gladsaker i SoMe istedenfor negativt fokus.
 • Sosiale medier TIKTOK, snap, instagram, facebook.
 • Aktiv og bevisst bruk av sosiale medier.
 • Framsnakking positivt omdømme, unngå negativitet.
 • Kommunisere saklig.
 • Vi må bli enda flinkere på å markedsføre norsk landbruk som noe å være stolt av.
 • Som bonde er man ambassadør for en hel næring, viktig å trekke frem det positive og ikke trekke ned andre for å hevde seg selv.
 • Godt ansikt utad ryddige gårder.
 • «Førstemann til sannheten». Vi må bli mye flinkere til å styre narrativitet og legge premisser for debatter/diskusjoner og være offensive.
 • Relasjonsbygging mot politikere.
 • En dedikert ansatt som er kommunikasjonsansvarlig.

 

Tema 4: Annet.

 • Egne kurs/infomøter for kvinnfolk i landbruket.
 • Kurs/webinarer, klima dyrevelferd- solceller.
 • Unge bønder kurs.
 • Seniorkurs for bønder.
 • Eldrekurs/ eiendomsoverdragelser/generasjonsskifte.
 • Mer medieoppmerksomhet på ungdom som satser.
 • I forlengelse av rekrutteringsprosjektet, se på hvordan vi får de unge inn i yrket. Hvordan få de eldre til å selge?
 • Jobbe mer aktivt mot kommuner i forhold til handlingsrommet kommunene har, Dokumentavgift, fradelinger, dispensasjoner etc.
 • Rein på innmark; konfliktdempende tiltak for eksempel. i form av at bønder produserer fôr til rein kontraktsbasert i samarbeid med fylket/Statsforvalteren.
 • Innenlands studietur fra Nordland, for eksempel. fokus på biogass besøke Ås.
 • Fokus på, og tydeliggjøre informasjon om klimaarbeid på gårdsnivå.
 • Rovdyr.
 • Velferdsordninger, avløsere, ferie og fritid.
 • Få opp aktiviteten i lokallag fra fylkesnivå. Oppsøkende virksomhet.
 • Revidere Bondesangen.