Vi møtte en flott og opplagt gjeng på Saltstraumen Hotell  i dag 28. februar. Vi startet kurset med lunsj, og skal avslutte vervekurset med lunsj i morgen.
I mellomtiden skal vi skolere tillitsvalgte i verving, et viktig tema for oss i Nordland.
Leder i verveutvalget John Erik Johansen åpnet kurset med å ønske deltagerne velkommen, og gikk videre til å snakke om hvorfor vi skal verve.
Vi har besøk av Elin Røed fra Norges Bondelag, som snakket om medlemspleie i lokallagene.
Organisasjons sjef Geir Jostein Sandmo gikk over til dagens hovedtema, jobbe med selve vervekurset.
Vi jobber med både foredrag og gruppearbeid. Dette temaet skal vi jobbe med resten av dagen før vi tar en tur på Spa.

Leder av verveutvalget John Erik Johansen

Elin Røed fra Norges Bondelag.

Tillitsvalgte opplagt til ett døgn på kurs.

Full konsetrasjon.

Org. sjef starter selve vervekursetGruppearbeid i massasjestol, herlig