Margrethe overtok gården Moe Gård i 2018 av sine foreldre. Gården har vært i familien i generasjoner, og det har "alltid" ligget i kortene at hun skulle overta gården. Samboeren Viktor kom inn i bildet samme år. Han har jobb utenom gården, men bidrar når det trengs. 

Margrethe og Viktor

Gården ligger 1 mil nord for Brønnøysund. Melkeproduksjon med kvote på 200 000liter, og totalt 394 dekar dyrketmark med både eie og leie. Melkerobot ble satt inn i 2010, og gjør hverdagen mye lettere. Oksekalvene selges videre til oppforing pga plassmangel. Foreldrene mine hjelper veldig mye til, og det settes stor pris på. 

Oversiktsbilde av gården til Margrethe

Det har dukket opp noen hobbyhøner og noen utegående sommergris siden oppstart, men ellers ingen omgjøringer av drifta. 

I 2013 startet vi opp med ei lita tilleggsnæring i form av arrangementer på gården. Flere store arrangement i løpet av året, som feks kuslæpp og julemarked, samt små arrangementer som gårdskafe, bedriftsbesøk, turdager når tid og vær tillater det. Drømmen er å bygge godkjent kjøkken, og satse større på arrangementer og baking.  

Brønnøy kommune 2018:
7917 innbyggere
999 km
² totalt areal
31 km
² jordbruksareal i drift
165 km² produktivt skogsareal
617 landbrukseiendommer
112 jordbruksforetak
2600 m
³ avvirkning, tømmer
198 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri
Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
61,5 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
141,6 årsverk a 1845 timer, jordbruk
9,3 mill. kr. Bruttoprodukt landbruksbasert industri
9,0 sysselsatte personer i landbruksbasert industri
Produksjoner 2018:
Melkegeiter 0,1 mill. kr.
Egg og fjørfe 1,0 mill. kr.
Planteproduksjon 0,3 mill. kr.
Melk 33,3 mill. kr.
Svin 5,2 mill. kr.
Ammeku 13,7 mill. kr.
Sau 8,0 mill. kr.

Kalvene på gården har det flott