Eline Kristoffersen 26 år
Melkeprodusent i Andøy kommune, jeg har en grunnkvote på 140 tonn og fôrer opp oksekalvene til slakt.
Jeg kjøpte gården av min far 1. mars 2018, siden da har det meste dreid seg om å vedlikeholde å fornye store deler av driftsbygning. Et lite tilbygg er også kommet på plass slik at jeg kan fôre med minilaster. Gammel plansilo er omgjort til ungdyravdeling. Nytt melkeanlegg med avtakere å skinnebane og mye ny utvendig kledning, tak og vinduer.

Eline Kristoffersen i fjøset

Jeg har 375 daa som legges i rundballer. Familien min stiller veldig mye opp for meg, og jeg er evig takknemlig for å ha de rundt meg. 

Gården til Eline

 Andøy kommune 2018:
4663 innbyggere
617 km
² totalt areal
15 km
² jordbruksareal i drift
35 km² produktivt skogsareal

630 landbrukseiendommer
44 jordbruksforetak
159 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri
Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
30,5 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
76,5 årsverk a 1845 timer, jordbruk
Produksjoner 2018:
Melkegeiter 1,8 mill. kr.
Egg og fjørfe 1,5 mill. kr.
Planteproduksjon 0,1 mill. kr.
Melk 12,3 mill. kr.
Svin 4,0 mill. kr.
Ammeku 2,2 mill. kr.
Sau 8,7 mill. kr.

Kyr på Andøy