Vi inviterer til konferanse om omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk på Thon hotel Nordlys i Bodø 12.-13. februar 2015.

Inn på tunet er kvalitetssikrede omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenesteområdene omfatter barnevern, dagtilbud for eldre, arbeidstrening, tilrettelagt undervisning mm. Konferansen vil vise hvordan godt samarbeid mellom tilbydere og kjøpere gir gode resultater for brukerne.

Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om Inn på tunet for kjøperne og for gårdbrukere som er eller vurderer å bli IPT-tilbydere. Andre interesserte er også velkommen!

Ved å klikke deg inn på denne linken kan du lese mer om konferansen og se hele programmet