Det ble et hektisk og spennende møte med mange spennende tema. Både valget 2013, og rovdyrsituasjonen ble grundig debattert.

Under kan dere se bilder fra ledermøtet:

En del av styret på første benk.Fra venstre John-Erik Johansen, Tove Mosti Berg, Rita Guldvik og Jan Gunnar Eilertsen

Vi skal ikke klage på humøret til lederne i Nordland Bondelag, Helge Larsen og resten av gjengen er klar til innsats.

Og her har vi Ragnhild Engan like opplagt som alltid

Hyggelig at det kommer nye ansikter på ledermøte, her er utsending fra Skjerstad Bondelag, Anne Merethe Toftebakk

Svein Henning Tennes fra Kystpartiet var gjest under ledermøtet vårt i år.

Brønnøy Bondelag ved John Arne Ormø og Sømna Bondelag ved Bjørn Torstein Arnes

Kjersti Delp fra Vågan Bondelag her flankert av blide gutter

Einar Frogner fra Norges Bondelag

Lokalproduset mat fra Helgeland, dette kjøpt på Vikgården. Nydelig mat.

Utsendinger som møtte på ledermøtet enten for første gang, eller for første gang som lokallagsledere.

Fylkesleder Bernt Skarstad avslutter ledermøtet med å takke alle gjester og utsendinger