Uttalelse:

Eldrerådet i Vevelstad ønsker å gi uttrykk for bekymring i forbindelse med landbrukets lønnsforhandlinger.

Rekruttering tilyrket er på et skremmende lavmål, noe som er forståelig. Liten motivasjon for dårlig lønnsomhet.

Alle er avhengig av at det produseres nok og sunn mat. Sentrale myndigheter må legge rammebetingelser som yrkesutøvere kan akseptere. Ut fra deres ståsted har de reist rettferdige krav, og vet best ”hvor skoen trykker”.

Bruk fornuft før total rasering og NEDBYGGING av det norske jordbruket !

Uttalelsen gitt i møte, den 23. mai 2012

Bildet er lånt  fra Vevelstad kommunes bildegalleri.