Bilde fra Saltdals traktene

Skog og grunneiersamordning står i år sentralt. Både grunneierorganisering i forbindelse med forvaltning av hjortevilt, skogdrift og elveeierlag hadde fokus under årets seminar. Alle foredrag legges ut på Nordland Utmarkslag sine sider (se under). Det var totalt 46 deltagere på årets utmarksseminar

Oversikt over foredragene:

Tilrettelegging og organisering - Jakt på grågås

Brosjyre - beiteskade gjess

Jakt & Fiske 2008 - samla gås

Skogsdrift og skogsressurser i Lofoten og Vesterålen

Alternativ utnytting av utmarka

Organisering av elgjakt - bestandsplan

Grunneiersamordning

Pliktig organisering og drift av anadrome vassdrag, del 1

Utmarksforvaltning, et eksempel

Drivtelling av gytelaks i anadrome vassdrag

Her er et kort sammendrag over alle temaene