Fra Utdanningsmessa i Lofoten

Bondelaget, Bonde og Småbrukarlaget, Landbrukstjenesten og Naturbrukslinja på Kleiva (Sortland) samarbeidet om å markere landbruket som en spennende næring og fortalte om ulike utdannngsveier.

Bondelaget stilte med stilig traktor på standen, og vi hadde fått yoghurt fra Tine til utdeling.

Mange ungdommer var innom standen, og elevene fra Kleiva som var med, fikk flere tilbakemeldinger om at ungdom fra Lofoten har lyst til å gå naturbruk.

Har du noen spørsmål så ta kontakt med Solveig Utvik
Mob: 994 17 107