Vi hadde samarbeide med Samvirke på kurset, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri om samvirkedelen.

Kurset er spesialdesignet for unge kommende bønder. Det hadde hovedfokus på eierskifte der Ole Christen Hallesby, som driver et enkeltpersonforetak som veivalgrådgiver for bønder, var foredragsholder. Hans foredrag omhandlet: lovverket om eierskifte, forpaktning- en overgangsmulighet, litt om arv og gaver, kjøp av løsøre – leasing eller lån, kjøp av eiendom, verdisetting, skatt og avgifter ved eierskifte, nye næringer, finansiering ved eierskifte og litt om næringsstrategier og BU-midler i Nordland.

Første del av kurset hadde samvirke ansvaret for programmet  som omhandlet litt om samvirke og samvirkeprinsipper, samvirketeori, hvorfor samvirke, utfordringer for landbruket og organisasjonene framover. Det var også en presentasjon av Tine, Nortura og Felleskjøpet og litt om praktisk rådgiving.

Andre foredragsholdere var: Innovasjon Norge v/ Linda Juhl Simensen, Gjensidige forsikring v/ Karl Erling Nordlund, Landkreditt bank v/ Elisabeth Aune Sundt, Landbrukets HMS-tjeneste v/ Per Drage. Foredragsholderne holdt innlegg som engasjerte de unge kommende bøndene fra Nordland på en meget profesjonell måte.

Bondelaget hadde innlegg om landbrukspolitiske og økonomiske rammevilkår.
Kurset er først og fremst beregnet på de som skal overta bruk, men også noen som allerede har overtatt deltok.

Deltagere på Unge Bønder kurset 2013

Noen av deltagerne på Unge bønder kurset

Foredragsholder Ole Christen Hallesby