Og jammen gjør han det ikke igjen.

Superverver Reidar Eriksen fra Leirfjord Bondelag tar 1 telefon, og et nytt medlem er vervet.

Men han var ikke den eneste som tok utfordringen på strak arm. I løpet av 10 minutter var det vervet 8 nye medlemmer i Nordland Bondelag.

Snakk om motiverte verveansvarlige!