Vennlig hilsen

Bernt Skarstad
Styreleder Nordland Bondelag